Pagina 1 van 12

Start it @KBC heeft jouw mening nodig

Bij Start it @KBC willen we structureel investeren in je gezondheid en welzijn.
Daarom overwegen we om een nieuwe applicatie te introduceren.
Geef je even jouw mening?
Eerst leggen we de applicatie uit en dan stellen we een aantal vragen.